HAG ghi nhận lợi nhuận từ thặng dư phát hành: Vô Lý !

Gốc
HAG dự kiến ghi nhận 2.000 tỷ đồng từ thặng dư phát hành tăng vốn của công ty con vào lợi nhuận tài chính trên báo cáo quý IV. Tuy nhiên, theo các kiểm toán viên, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế đều không cho phép hạch toán lợi nhuận theo cách đó.

Công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai là CTCP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (HAGL Land) dự kiến sẽ tang vốn điều lệ thông qua một đợt phát hành riêng lẻ. Nếu thành công HAGL Land sẽ thu về 3.217 tỷ đồng tương đương 151 triệu USD từ đợt phát hành này. Sau khi đợt phát hành kết thúc, các nhà đầu tư mới sẽ nắm 30% cổ phần của HAGL Land.

Trong khi đó, HAG hiện sở hữu 98,18% cổ phần của HAGL Land . Khi hoàn tất, HAG sẽ có khoản thặng dư 2.000 tỷ đồng. HAG cho biết công ty dự kiến sẽ ghi nhận khoản này ở mục lợi nhuận tài chính trên báo cáo KQKD hợp nhất quý IV/2014, do chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cho phép công ty thực hiện phương pháp kế toán này.

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, kiểm toán viên của 3 công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam đều cho rằng, doanh nghiệp không thể hạch toán lợi nhuận theo cách đó. Số tiền trên phải hạch toán vào khoản mục lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất. Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế đều không cho phép doanh nghiệp tăng lợi nhuận theo cách này.

Theo ĐTCK

Tin nóng

Tin mới