HAG sẽ làm việc với các tổ chức tư vấn để có phương án thực hiện chủ trương này sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

HAG muon tra co tuc bang co phieu HNG - Anh 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa ra Nghị quyết thông báo đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã HNG) để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của công ty mẹ.

Theo đó,

Cổ phiếu HAG chốt phiên giao dịch ngày 1/12 ở mức 12.000 đồng/đơn vị, còn HNG đóng cửa ở mức 31.000 đồng/đơn vị.

Hiện tổng nợ vay trên Báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL Agrico tại thời điểm 30/9/2015 là 7.274 tỷ đồng. Công ty thông báo sẽ rà soát lại các nguồn vốn vay đang sử dụng, đảm bảo số dư các khoản nợ vay không được vượt quá 7.500 tỷ đồng trong thời gian tới. Hội đồng quản trị cũng giao Ban Tổng Giám đốc HAGL Agrico kiểm tra và cắt giảm các chi phí không cần thiết trong năm 2016 với tỷ lệ giảm ít nhất 10% so với năm 2015.

Ngoài ra, HAG thông báo vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác để bán 50% phần vốn góp tại HAGL Myanmar. Công ty dự kiến chính thức khai trương và đưa vào hoạt động khối Trung tâm thương mại - Văn phòng vào ngày 5/12 sắp tới và sẽ bắt đầu hạch toán doanh thu từ thời điểm này.

Đồng thời, HAG sẽ cho thuê dài hạn và thu tiền một lần đối với từng phần diện tích của khối Trung tâm thương mại - Văn phòng giai đoạn I nếu khách thuê có nhu cầu nhằm đảm bảo nguồn vốn triển khai giai đoạn II.

Trường Văn