Tính từ đầu tuần đến nay, cổ phiếu này đã thỏa thuận hơn 10 triệu đơn vị, giá trị gần 244 tỷ đồng.

9h20', giá trị giao dịch thỏa thuận trên HSX đạt hơn 123 tỷ đồng, chiếm hơn 55% giá trị giao dịch toàn sàn.

Cổ phiếu HAG tiếp tục thỏa thuận 3 triệu đơn vị, với giá 23.700 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch là 71,1 tỷ đồng. Tính từ đầu tuần đến nay, cổ phiếu này đã thảo thuận hơn 10 triệu đơn vị, với giá trị 244 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên hôm nay cổ phiếu không được thỏa thuận ở giá trần như 2 phiên trước đó.

Giao dịch khớp lệnh, giá của cổ phiếu HAG hiện là 24.000 đồng/cổ phiếu trong khi giá trần là 24.200 đồng/cổ phiếu. Phiên trước, HAG chấm dứt chuỗi 12 phiên giảm liên tiếp, quay đầu tăng trần với khối lượng giao dịch cao nhất trong 2 tháng gần đây.

Ngoài HAG, cổ phiếu AVF cũng thỏa thuận 3,48 triệu đơn vị giá trần 11.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hơn 41 tỷ đồng. Giao dịch khớp lệnh, AVF chỉ có 460 cổ phiếu được chuyển nhượng ở giá tham chiếu 11.400 đồng/cổ phiếu.

Nguồn DVT.vn