HAG xin ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức và tái cấu trúc

Gốc
(NDHMoney) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE) gửi văn bản xin ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị trong công ty.

Do nội dung trả cổ tức không được đề cập tại ĐHĐCĐ năm 2013, HAG sẽ gửi văn bản xin ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức cho năm 2012 bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuổi cùng dự kiến là 20/09.

Ngoài ra, HAG cũng sẽ xin ý kiến về việc tái cẩu trúc các đơn vị trong Công ty thuộc ngành bẩt động sản thông qua hình thức bán cổ phiếu của các công ty con đang sở hữu dự án.

Được biết, HAG định hướng tách các công ty con/dự án căn hộ tại Việt Nam ra khỏi Tập đoàn. CTCP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh chỉ giữ lại dự án Myanmar đóng vai trò chủ lực, dự án Hoàng Anh Bangkok và một số dự án tại Việt Nam thuộc sở hữu trực tiếp bởi Công ty. Sau khi tách công ty con, HAG dự kiến có thể giảm được 1.882 tỷ đồng nợ.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu HAG dao động trong biên độ 19.700 – 21.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.243.352 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 26,0 tỷđồng/phiên

Tin nóng

Tin mới