HAGL đặt kế hoạch không lỗ thêm nửa cuối năm, hủy phương án trả cổ tức 15%

Gốc
Kế hoạch kinh doanh cả năm 2016 lỗ 1.191 tỷ đồng, cũng chính bằng khoản lỗ 6 tháng đầu năm. Trong đó, HAGL dự tính sẽ không còn doanh thu từ mía đường thời gian tới. HAGL cũng hủy phương án trả cổ tức 15% của năm 2015

Dự kiến, CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HoSE) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 15/9/2016 tới đây. Tài liệu họp đã được công bố mới đây. Theo đó, HAGL sẽ trình cổ đông một loạt nội dung bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Chủ trương đối với các khoản, cổ tức năm 2015 và đề án tái cấu trúc Tập đoàn cũng là các vấn đề sẽ được bàn tới tại Đại hội.

Chỉ đặt mục tiêu hòa vốn

Theo mục tiêu mà HAGL dự kiến trình các cổ đông, lợi nhuận sau thuế năm 2016 kế hoạch là âm 1.191 tỷ đồng. Khoản lỗ này cũng chính bằng lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 của HAGL. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tập đoàn này lên kế hoạch kinh doanh... hòa vốn trong 6 tháng cuối của năm.

Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp kế hoạch lần lượt là 5.838 tỷ đồng và 737 tỷ đồng.

Mía đường dự kiến sẽ không còn mang về doanh thu cho HAGL trong 6 tháng cuối năm. Theo thông tin chưa chính thức, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang muốn bán nhà máy đường của mình tại Lào cho Tập đoàn Thành Thành Công (TTC). Hai bên đang có những buổi làm việc để bàn việc này. Đây là một trong những mảng kinh doanh có tỷ suất sinh lời lớn nhất nửa đầu năm 2016.

Trong lĩnh vực trồng trọt, HAGL còn trồng và kinh doanh cao su và bắp. Sáu tháng đầu năm, HAGL lỗ 8,3 tỷ đồng vì cao su và dự kiến sẽ lỗ gộp 59 tỷ đồng cả năm. Với diện tích khai thác 4.403 ha, HAGL dự kiến thu 5.265 tấn mủ khô. Bắp sẽ là mẳng kinh doanh dự kiến "gánh" lợi nhuận từ mảng trồng trọt với lợi nhuận gộp dự kiến 69 tỷ đồng. Theo kế hoạch mà Tập đoàn này đề ra, cọ dầu vẫn sẽ chưa góp doanh thu trong năm 2016.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, HAGL dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 100.000 con bò thịt trong năm 2016 góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 346 tỷ đồng. Tổng đàn bò sữa của HAGL hiện đạt 7.500 con, dự kiến năm 2016 sẽ cung cấp khoảng 24 triệu lít sữa tươi. Tuy nhiên, HAGL dự kiến sẽ bán "hòa vốn", thu về khoảng 302 tỷ đồng doanh thu. Doanh thu kế hoạch mảng Bất động sản tại Myanmar là 950 tỷ đồng, các lĩnh vực khác 889 tỷ đồng.

Trong năm 2016, HAGL sẽ tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu. Công ty dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng hế quỹ đất còn dôi dư.

Tập đoàn sẽ chuẩn bị xây dựng giai đoạn II dự án bất động sản tại Myanmar. Trong lĩnh vực này, 6 tháng đầu năm 2016, HAGL đã thực hiện việc thanh lý các dự án bất động sản tại Việt Nam, thanh lý các dự án khoáng sản và các mảng kinh doanh không có triển vọng. Tổng chi phí bất thường do thanh lý các dự án và tài sản này là 1.025 tỷ đồng (chiếm khoảng 2%/tổng tài sản hợp nhất).

HAGL cũng cho biết đang đàm phán với đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 tại Lào.

Không chia cổ tức năm 2014 ở mức 15%, sáp nhập công ty con của An Phú

Cũng tại Đại hội, HAGL trình cổ đông hủy phương án chia cổ tức năm 2015, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Phương án cổ tức năm 2015 thay thế không được HAGL nhắc đến. Tờ trình mà HAGL gửi cổ đông tới thời điểm hiện tại cũng không đề cập đến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

Liên quan đến việc tái cơ cấu nợ của HAGL, HĐQT dự kiến sẽ trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Giai đoạn 2016 – 2026) nhằm làm cơ sở để các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Đồng thời, nhằm giảm các khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tại HAGL, Hội đồng Quản trị đã xin ý kiến cổ đông về chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và
thực hiện việc sáp nhập.

Tin nóng

Tin mới