HAGL hoàn tất thương vụ bán trái phiểu chuyển đổi cho Temasek

Gốc
Ngày 31.8, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức công bố việc trao chứng chỉ trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Temasek (Singapore).

Theo đó, ngày 19.8, HAGL và Công ty Northbrooks Investments thuộc Tập đoàn Temasek đã ký hợp đồng mua bán 1.100.000 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 1.100 tỉ đồng (57,6 triệu USD). Ngày 31.8 là thời điểm hoàn tất giao dịch này và Công ty Northbrooks Investments đã chuyển tiền thanh toán cho HAGL. Cụ thể, giá chuyển đổi là 67.375 đồng/CP hay mỗi 67.375 đồng trái phiếu được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng và Temasek có quyền thực hiện chuyển đổi cổ phiếu sau 1 năm với lãi suất trái phiếu là 0%. Trong trường hợp Temasek từ chối chuyển đổi trái phiếu, lãi suất sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi +3%/năm. Đây là lãi suất tiền gửi được tính trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thời hạn 1 năm của Ngân hàng ACB, Sacombank, Techcombank và Eximbank.

Tin nóng

Tin mới