Theo BCTC quý 4/2015, CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đạt doanh thu gần 151 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi gộp lại tăng gần 29% kéo lãi trước thuế cũng tăng hơn 34% đạt 59 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 4 của công ty đạt gần 151 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm tới gần 21%, đã đẩy lãi gộp tăng 29%, đạt 73.5 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cũng tăng từ gần 37% lên hơn 49%.

Hoạt động tài chính cũng có kết quả khả quan, khi mang về doanh thu 3.7 tỷ đồng, gấp 2 lần quý 4/2014, trong khi chi phí giảm xuống 32% chỉ còn 2.5 tỷ đồng. Chi phí doanh nghiệp tăng gần 43% lên mức 12.7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ công ty liên doanh thu về hơn 1.1 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, mặc dù phải chịu khoản lỗ khác hơn 4 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bồi thường tổn thất (hơn 2.6 tỷ đồng), công ty vẫn ghi nhận lãi trước thuế hơn 59 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ tăng nhẹ hơn 3% do không còn được nhận khoản hoàn nhập thuế gần 7.8 tỷ đồng.

Tổng kết cả năm 2015, tổng doanh thu của công ty đạt 524.8 tỷ đồng, tăng gần 22% so với kết quả năm 2014, và tương đương với hơn 87% kế hoạch. Theo đó, mặc dù hoạt động khác chịu lỗ hơn 7.6 tỷ đồng nhưng HAH vẫn ghi nhận lãi ròng 167 tỷ đồng, tăng gần 27% so với thực hiện năm trước, đồng thời vượt chỉ tiêu cả năm hơn 35%.

Tinh đến thời điểm 31/12/2015, khoản muc tiền và tương đương tiền của HAH ghi nhận 157.6 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với hồi đầu năm và chiếm tới 58% tổng tài sản ngắn hạn của công ty.

HAH: Lai rong 2015 dat 167 ty dong - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
20160203_20160203 - HAH - BCTC Q4 HN 2015.pdf