Hai cậu bạn thay nhau dùng vũ lực ép Ngân phải "lên giường", nhưng cô gái chống cự quyết liệt, và chạy thoát được ra khỏi nhà.