Hai cổ đông ngoại chiến lược liên tiếp thoái vốn khỏi ACB

Gốc
Sau khi Standard Chartered APR Limited công bố bán cổ phiếu của ACB, cổ đông ngoại chiến lược thứ hai là Dragon Financial Holdings Limited dự kiến bán 329 nghìn cổ phiếu ACB nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB.

Hai cổ đông ngoại chiến lược liên tiếp thoái vốn khỏi ACB - Ảnh 1

Standard Chartered APR Limited và Dragon Financial Holdings Limited đang công bố bán cổ phiếu ACB. Ảnh PV

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Dragon Financial Holdings Limited đăng ký bán 328.837 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã chứng khoán: ACB). Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 18.7 đến 16.8.2017. Dragon Financial Holdings Limited là một trong những cổ đông chiến lược của ACB từ những năm 1997.

Từ đầu năm 2017, cổ phiếu ACB niêm yết ở mức 19.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó cổ phiếu của ngân hàng này tiếp tục tăng, tính đến thời điểm chốt phiên ngày 17.7, giá cổ phiếu ACB ở mức 24.900 đồng/cổ phiếu, tức là tăng khoảng 31%.

ACB có 4 nhà đầu tư nước ngoài lớn là Standard Chartered APR Ltd đang nắm khoảng 90,4 triệu cổ phiếu (chiếm 8,34%); Connaught Investors Ltd giữ khoảng 69 triệu cổ phiếu (chiếm 6,91%); Dragon Financial holdings (DC) nắm giữ khoảng 70 triệu cổ phiếu (chiếm 6,48%); còn ngân hàng Standard Chartered đang cầm 58,3 triệu cổ phiếu (5,92%) Top of FormBottom of Form

Trước đó, Standard Chartered APR Limited đăng ký bán 626.343 cổ phiếu ACB từ ngày 17.7 đến 7.8.2017 theo phương thức giao dịch là khớp lệnh.

Tại ĐHĐCĐ 2017, ông Đỗ Minh Toàn - Tổng giám đốc ACB - cho biết, năm 2016, quy mô tổng tài sản của ACB đạt 234.000 tỷ đồng, tăng 32.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với cuối năm 2015.

Huy động vốn đạt 207.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Trong đó, nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 18% góp phần cải thiện chi phí vốn ở mức hợp lý.

Dư nợ cho vay đạt 163.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015. Tín dụng khách hàng cá nhân tăng mạnh 30%.

Đến cuối năm 2016, quy mô nợ xấu của ACB giảm mạnh hơn 20%, tỷ lệ nợ xấu giảm về mứ 0,88% so với mức 1,30% tại thời điểm cuối năm 2015, thấp nhất trong giai đoạn 2011-2016.

Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn năm 2016 đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015, tăng 11% so với kế hoạch. Doanh thu lõi tăng 20% so với năm 2015. Chi phí hoạt động tăng thấp hơn so với kế hoạch và ở mức 16%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất của tập đoàn đạt gần 13,2%, tỷ lệ an toàn vốn tại các thời điểm trong năm đều duy trì mức trên 12%, vượt xa mức quy định tối thiểu là 9%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn là 24,3% so với mức tối đa 60% của năm 2016. Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi là 74,4 so với mức quy định là 80%.

H.M

Tin nóng

Tin mới