Hai con sóng

Gốc
(BNS) Đứng nhìn hai con sóng Một con đổ hoa trắng Một con ở góc trời Êm đềm tan chơi vơi.

Tin nóng

Tin mới