Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hai công ty con của VNPT lỗ hơn 5,7 tỷ trong năm 2017

Trong năm 2017, hai công ty con của VNPT là Công ty cổ phần Vineco đã thua lỗ 4,777 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính viễn thông lỗ 924 triệu đồng. Ngoài ra có 2 doanh nghiệp trong nhóm các công ty liên kết và đầu tư tài chính của VNPT cũng lỗ trong năm 2016, 2017.

Hai công ty con của VNPT lỗ hơn 5,7 tỷ trong năm 2017

Theo Báo cáo Giám sát tài chính năm 2017 của VNPT, tính đến thời điểm 31/12/2017, VNPT có vốn đầu tư tại 28 công ty con, trong đó 4 công ty con 100% vốn và 24 công ty con dưới 100% vốn; 31 công ty liên kết và 10 khoản đầu tư tài chính khác.

Tổng số vốn mà VNPT đầu tư ra bên ngoài là 2.298 tỷ đồng theo giá trị sổ sách.

Trong đó, đầu tư vào Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ là 5.105 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty con dưới 100% vốn điều lệ là 1.072,3 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác là 1.226 tỷ đồng.

Trong 24 công ty con dưới 100% vốn điều lệ có 2 công ty thua lỗ trong năm 2017 là Công ty cổ phần Vineco lỗ 4,777 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính viễn thông lỗ 924 triệu đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 của nhóm công ty con dưới 100% vốn điều lệ là 541,3 tỷ đồng.

Đối với nhóm các Công ty liên kết và đầu tư tài chính, có 2 doanh nghiệp lỗ trong năm 2016, 2017. Được biết, 2 doanh nghiệp này nằm trong danh mục thoái vốn của VNPT theo Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020.

Bên cạnh các khoản đầu tư trong nước, VNPT hiện có 6 khoản đầu tư ra nước ngoài bao gồm: Liên doanh cáp đồng Lào – Việt, Intersputnik, Công ty ATH – Malaysia, Công ty Acasia – Malaysia, Công ty VNPT Blobal Hongkong và SteamNet (Myanmar).

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đã thực hiện đầu tư của VNPT là 2,99 triệu USD, không phải sử dụng vốn vay, đến nay đã thu hồi được 0,977 triệu USD vốn đầu tư.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục chỉ đạo VNPT khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thoái vốn tại Liên doanh cáp đồng Lào – Việt.

Hoàng Lan

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/hai-cong-ty-con-cua-vnpt-lo-hon-5700-ty-trong-nam-2017-20180504224207586.htm