Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hai đầu tàu kinh tế của cả nước vẫn tăng trưởng cao

Gốc

Kinh tế xã hội của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hai đầu tàu kinh tế của cả nước vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao, góp phần kéo đoàn tàu kinh tế đất nước tiến lên.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/164904