Hai đối tượng chính có liên quan đến vụ bắn chết 6 người tại khu vực cảng Làng Khánh (Quảng Ninh), vào 15/12/2008 đã sa lưới pháp luật.