Hải Dương lùi thời hạn giao nhận quân sang ngày 18-3

Gốc
Ngày 8-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã có Công điện số 45/ĐK về việc điều chỉnh thời gian giao, nhận quân của tỉnh Hải Dương từ ngày 9-3-2021 sang ngày 18-3-2021.

Thanh niên TP Hải Dương chuẩn bị nhập ngũ lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2.

Ngày 8-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã có Công điện số 45/ĐK về việc điều chỉnh thời gian giao, nhận quân của tỉnh Hải Dương từ ngày 9-3-2021 sang ngày 18-3-2021.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hải Dương, ngay sau khi nhận được Công điện, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Thông báo thay đổi thời gian nhập ngũ (từ ngày 9-3 sang ngày 18-3) tới từng công dân ngay trong ngày 8-3, có ký xác nhận của công dân; Tiếp tục quản lý chặt chẽ thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, theo dõi các yếu tố dịch tễ, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để lây nhiễm trong cộng đồng và thanh niên nhập ngũ; Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, đủ quân số, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh chủ động theo dõi, chỉ đạo Hội đồng NVQS các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân, kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS tỉnh để chỉ đạo.

Trước đó, kế hoạch giao nhận quân (đã điều chỉnh) của tỉnh Hải Dương được xác định thực hiện thành hai đợt (đợt một là ngày 9-3 và đợt hai sẽ sau ngày 9-3); để bảo đảm chất lượng giao quân, ngày 7-3, toàn tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 100% số thanh niên tham gia nhập ngũ đợt một.

QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hai-duong-lui-thoi-han-giao-nhan-quan-sang-ngay-18-3-637795/