Sau thời gian đưa vào hoạt động, nhiều lò đã có dấu hiệu rạn nứt thân lò và có nguy cơ bị sập, trong đó, trọng điểm là khu vực Bến Hàn thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương