Chiều 27-7, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị phát hành "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tới tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Chiều 27-7, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị phát hành "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tới tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2014, Tỉnh ủy Hải Dương đã phát hành thí điểm và có gần 4.000 gương người tốt, việc tốt được ghi trong "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sổ được sử dụng thường xuyên, ghi chép rõ ràng, cụ thể, phản ánh đúng người, đúng việc, trung thực, khách quan về những gương điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là một trong những biện pháp nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

PV