Ngày 13/4, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương do ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm đánh giá Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và đúng luật định công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, do cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 lần đầu tiên được tổ chức vào cùng một ngày, khối lượng công việc sẽ tăng lên, đặt ra trách nhiệm nặng nề. Do vậy, tỉnh Hải Dương cần tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tổng rà soát công tác chuẩn bị các bước còn lại, để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thật sự là ngày hội của toàn dân. Tỉnh cần tổ chức tốt đợt hiệp thương lần thứ 3 đúng luật; lựa chọn, giới thiệu những đại biểu thực sự ưu tú để bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động nhân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bầu cử đạt kết quả cao. Hải Dương cũng cần chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự, chú trọng giải quyết khiếu nại tố cáo để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử có nghiệp vụ, phương pháp tổ chức bầu cử khoa học. Cùng với việc triển khai tốt công tác bầu cử, tỉnh Hải Dương cần đẩy mạnh việc phát triển kinh tế-xã hội, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2011. Đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Cẩm Thượng (thành phố Hải Dương). Đến nay, tỉnh Hải Dương đã hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội (do tỉnh giới thiệu) và 101 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, 768 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 11.986 người ứng cử đại biểu cấp xã. Nhìn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này có chất lượng cao hơn so với kỳ bầu cử trước. Theo luật định, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tỉnh Hải Dương được bầu 9 đại biểu Quốc hội, 64 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, 431 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 6.862 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã./. Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)