Hai giải thưởng cao quý cho Đại học quốc tế RMIT Việt Nam

Gốc
Đại học quốc tế RMIT Việt Nam vừa nhận giải thưởng Thương mại Dịch vụ Hàng đầu lần thứ hai liên tiếp cho những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục. Đây là giải thưởng RMIT Việt Nam nhận được chỉ sau một tuần khi nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 6 liên tiếp.

Tin nóng

Tin mới