Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hài hòa lợi ích trong doanh nghiệp

Gốc

ND - Xây dựng được mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đã trở thành nhân tố cạnh tranh có tính quyết định trong ngành dệt may - ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116622&sub=56&top=38