Hãi hùng xác động vật trôi dưới dòng kênh

Gốc
Nhiều kênh rạch tại TPHCM đang bị ô nhiễm ở mức báo động. Rác bị tuôn xuống dòng kênh rạch một cách vô tội vạ, trong đó cỏ cả xác động vật chết. Hậu quả không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân, môi trường chung.

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/video-hai-hung-xac-dong-vat-troi-duoi-dong-kenh-8 70267.html