Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hai kỷ lục quốc gia mới được lập

Báo Nhân Dân
Gốc

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đã có 2 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107593&sub=136&top=46