Giadinh.net - Tại LHP lần thứ 15, “Hà Nội, Hà Nội” (HN,HN) được đánh giá là đối thủ nặng ký ...