Về xã Lạc Xuân (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), khi hỏi anh Nguyễn Hùng Lân, Chủ tịch Hội Nông dân xã, ít ai không biết. Anh Lân chính là người tìm thị trường cho rau của người dân địa phương.