Hai ngày tăng ấn tượng của giá vàng - (27/03)

Gốc
(Toquoc) - Sau khi bật mạnh gần 35.000đ/chỉ hôm qua, hôm nay, mỗi chỉ vàng lại đội thêm xấp xỉ 30.000đ. Tính riêng hai ngày gây ấn tượng, giá kim loại quý trong nước đã lấy lại trên dưới 700.000đ/lượng.

Tin nóng

Tin mới