Ngày 20.1.2017, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng, đồng nghĩa với việc ông Barack Obama sẽ trở thành cựu tổng thống. Cùng lắng nghe suy nghĩ của người Mỹ tại Việt Nam và người trẻ Việt Nam về hai nhiệm kỳ của Tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ.