Chiều 6/10/2014, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo (Hải Phòng) Nguyễn Văn Quyn cho biết, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Bảo vừa công bố các quyết định xử lý kỷ luật đối với tám cán bộ xã Việt Tiến do những sai phạm trong sử dụng kinh phí hỗ trợ mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trên cây ớt và một số công trình khác tại địa phương.

Theo đó, Huyện ủy Vĩnh Bảo thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Nền, Bí thư Đảng ủy xã; cách chức Đảng ủy viên đối với ông Lê Minh Châu, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và ông Vương Văn Đẩu, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, đề nghị Đại hội xã viên HTX miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm HTX; cảnh cáo đối với các ông: Đặng Văn Yêu, Phó chủ tịch UBND xã, Phạm Văn Đoàn, cán bộ địa chính - xây dựng và ông Phạm Văn Sến, kế toán ngân sách xã; khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Dự, cán bộ địa chính - giao thông- thủy lợi xã. Các cán bộ này đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn” trên cây ớt và một số công trình khác tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn 7 cũng bị kỷ luật cách chức Chi ủy viên do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trên cây ớt vụ đông 2013. UBND huyện Vĩnh Bảo cũng công bố các quyết định kỷ luật các cá nhân sai phạm trong vụ việc này. Theo đó, cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Lê Minh Châu; cách chức Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Đặng Văn Yêu; hạ bậc lương và chuyển công tác khác đối với ông Phạm Văn Sến, kế toán ngân sách xã; hạ bậc lương đối với ông Phạm Văn Đoàn, cán bộ địa chính - xây dựng xã.

Trong vụ đông năm 2013, xã Việt Tiến được UBND huyện phê duyệt kế hoạch thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn” trên cây ớt với quy mô 15 ha, tại các thôn 5,6,7,8 và được TP Hải Phòng hỗ trợ các hộ dân trồng ớt kinh phí về giống, phân bón, vật tư thiết yếu với tổng số tiền hơn 329 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, xã Việt Tiến đã không thực hiện đúng kế hoạch của UBND huyện, tự ý mở rộng quy mô vùng “Cánh đồng mẫu lớn” trên cây ớt sang thôn 9,10 khoảng 12.000 m 2 (ngoài vùng quy hoạch). Trên thực tế, tổng diện tích các hộ thực trồng ớt là hơn 13,5 ha (bao gồm cả diện tích trong và ngoài vùng quy hoạch), ít hơn so với kế hoạch được phê duyệt, nhưng xã Việt Tiến vẫn lập hồ sơ quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ bao gồm cả phần diện tích các hộ dân không trồng ớt và quyết toán diện tích ngoài vùng quy hoạch hơn 12.000 m 2 là không đúng quy định.

Những sai phạm trên là do UBND xã không tổ chức triển khai nghiệm thu diện tích thực tế trồng ớt với các thôn trong vùng quy hoạch; không đôn đốc các thôn rà soát, báo cáo diện tích thực tế các hộ đã trồng ớt; không tổ chức cho các hộ dân trực tiếp ký xác nhận danh sách đăng ký diện tích trồng ớt; các hộ dân không trực tiếp ký nhận danh sách cấp cây giống ớt mà do người lập danh sách tự ý ký tên, trong đó có cả một số hộ không trồng ớt trên thực tế. Điều này trái với quyết định 1597 ngày 21/8/2013 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình “Cánh đông mẫu lớn”... Vụ việc này gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và gây nghi ngờ, thắc mắc trong nhân dân, làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. UBND huyện cũng xuất toán số tiền sai phạm hơn 79 triệu đồng, yêu cầu UBND xã Việt Tiến thu hồi, nộp về ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngày 5/10/2014, xã Việt Tiến (huyện Vĩnh Bảo) cũng đã kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND xã