Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hải Phòng chấn chỉnh việc thu các khoản thu trong trường học

Chưa có hướng dẫn về thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023, nhưng một số trường học công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã lập kế hoạch, phổ biến, thậm chí đã thu, tạm thu đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2022-2023, khiến dư luận bức xúc.

Trường Trung học phổ thông Lê Chân - nơi được cho là đã thực hiện thu vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp chưa đúng với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, gây dư luận không tốt trước thềm năm học mới.

Trường Trung học phổ thông Lê Chân - nơi được cho là đã thực hiện thu vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp chưa đúng với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, gây dư luận không tốt trước thềm năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các trường trung học phổ thông công lập; các đơn vị sự nghiệp công lập thực thuộc về việc chưa thực hiện thu học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang tổ chức lấy ý kiến để đề xuất Chính phủ về lộ trình thu học phí và chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh trung học cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đang tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, các quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Hải Phòng chưa có căn cứ ban hành Hướng dẫn liên sở về thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023.

Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, có trường công lập đã lập kế hoạch, phổ biến, thông tin tới cha mẹ học sinh về các khoản thu năm học 2022-2023; thậm chí đã có trường thực hiện thu, tạm thu đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục; có trường công lập thực hiện kế hoạch vận động tài trợ ngay trước năm học mới, vào dịp tuyển sinh đầu cấp một cách nóng vội, thiếu công khai, minh bạch, chưa bảo đảm quy trình, thủ tục, có biểu hiện “cào bằng”, khoán chỉ tiêu…

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các trường trung học phổ thông công lập; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc tạm thời chưa tổ chức thu học phí cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về mức thu học phí năm học 2022-2023.

Cùng với đó, thành phố cũng chưa thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho đến khi có Hướng dẫn liên Sở Giáo dục-Tài chính ban hành.

Đồng thời, việc vận động tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, cha mẹ học sinh, tuyệt đối tránh lợi dụng, lạm dụng gây bức xúc xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu, chi trong các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị giáo dục trong thực hiện thu, sử dụng các khoản thu tại đơn vị; thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

NGÔ QUANG DŨNG