Hải Phòng: Chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt

Gốc
Được sự chỉ đạo sát xao của UBND thành phố , các địa phương, ban, ngành ở Hải Phòng đã quán triệt đầy đủ phương châm "4 tại chỗ" chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt Đến nay, các đoạn đê xung yếu thuộc tuyến đê biển 1 đã được tu bổ, nâng cấp.

Hải Phòng có 24 tuyến đê (18 tuyến đê sông, 6 tuyến đê biển) với tổng chiều dài 420km (đứng thứ 2 toàn quốc sau Thanh Hóa), bao gồm: 317km đê sông và 104km đê biển. Trong tổng số 420km đê này, hiện mới có gần 260km bảo đảm an toàn (chiếm 61,6%); hơn 13km đê kém ổn định (chiếm 31,1%); hơn 30km đê xung yếu, mất an toàn cao (chiếm 7%). Được sự chỉ đạo sát xao của UBND thành phố, các địa phương, ban, ngành ở Hải Phòng đã quán triệt đầy đủ phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ), chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt khi mùa mưa bão đến.Đến nay, các đoạn đê xung yếu thuộc tuyến đê biển 1 đã được tu bổ, nâng cấp; đồng thời bê tông hóa toàn bộ tuyến đê biển 2, để bảo đảm chống bão và triều cường

Tin nóng

Tin mới