Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hải Phòng: Công nhận huyện Thủy Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 công nhận huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thủy Nguyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu, duy trì ở mức cao, tỉ trọng giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỉ trọng công nghiêp-xây dựng-dịch vụ, thu hút đầu tư trên địa bàn tăng, nhiều dự án được xây dựng mới, các doanh nghiệp cũng phát triển cả về số lượng lẫn quy mô, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

Cùng với đó, công tác quy hoạch phát triển đô thị cũng được huyện tập trung thực hiện. Tổng diện tích quy hoạch đô thị công nghiệp là 13.585ha, chiếm 52% tổng diện tích tự nhiên của huyện, trong đó quy hoạch phát triển đô thị là 7.817ha. Huyện cũng đang triển khai xây dựng Khu đô thị Bắc Sông Cấm với diện tích 3.478 ha, khu đô thị Minh Đức, Núi Đèo và phần đô thị mở rộng Lưu Kiếm, Quảng Thanh…

Một góc huyện Thủy Nguyên (ảnh internet).

Một góc huyện Thủy Nguyên (ảnh internet).

Đồng thời, huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu, chuyển dịch các ngành nhanh theo hướng dự án được xây dựng mới, các doanh nghiệp cũng phát triển cả về số và chất lượng, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Bên cạnh đó là việc phát triển nhanh đô thị cũng được tập trung cao.

Năm 2022, Ban Chấp hành huyện thống nhất lựa chọn chủ đề năm 2022 "Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" và đưa một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 17,1%; tổng vốn đầu tư xã hội: 17.350 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách 2.355 tỷ đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; phấn đấu xây dựng hoàn thành 5 nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo kế hoạch của Thành phố…

Đặc biệt, tại cuộc họp ngày 24/11/2020, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như đề xuất của Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng. Đến ngày 30/12/2021, UBND thành phố Hải Phòng đã có tờ trình về việc báo cáo thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên gửi Bộ Nội vụ.

Ngày 8/1/2021, Bộ Nội vụ đã có công văn 108/BNV-CQĐP gửi UBND thành phố Hải Phòng, trong đó, Bộ Nội vụ thống nhất với UBND thành phố Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành phố thuộc Thành phố Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Thủy Nguyên. Bộ Nội vụ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về việc thành lập thành phố theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương cùng các điều luật liên quan để xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo theo đúng tiến độ.

Dương Hoàng