Hải Phòng: Giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ ven biển còn nhiều gian nan

Gốc
Hiện còn nhiều hộ dân cố tình cản trở thi công vì còn khiếu nại phương án đền bù giải tỏa.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình với tổng chiều dài 29,7km. Trong đó đoạn qua địa bàn Hải Phòng dài gần 21 km. Đoạn đường đi qua các quận,huyện: Kiến Thụy, Đồ Sơn, Tiên Lãng, sử dụng 66,56 ha đất.

Ông Bùi Minh Tuyên – Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất Đồ Sơn cho biết, tính đến hết ngày 31/8/2018,UBND quận Đồ Sơn phê duyệt là 225 trường hợp trong đó: 196 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất; 03 tổ chức và 28 hộ gia đình có 40 ngôi mộ. Tổng kinh phí BT, HT, TĐC và Chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ để GPMB là 111 tỷ đồng. Còn lại 60 trường hợp hiện Trung tâm phát triển quỹ đất đang kết hợp cùng đơn vị kiểm toán An Việt hoàn thiện phương án.

Dự án đường bộ ven biển đia qua địa phận phường Minh Đức - quận Đồ Sơn - Hải Phòng

Ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua quận Đồ Sơn dài gần 3 km đi qua 4 tổ dân phố phường Minh Đức với tổng diện tích phải thu hồi thực hiện dự án khoảng hơn 14,6 ha. Trong đó, gần 2 ha đất ở, còn lại là đất nông nghiệp và đất khác của 252 hộ và một số tổ chức. Quận Đồ Sơn phấn đấu hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn quận Đồ Sơn trong tháng 6-2018 (bao gồm cả cầu Văn Úc). Tuy nhiên, hiện nay còn 03 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đối với 03 trường hợp đã đồng thuận với phương án được phê duyệt trong đợt 1, nhưng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Đối với 01 hộ đề nghị thu hồi hết diện tích đất ở còn lại, đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Dự án đường bộ ven biển đi qua địa phận sông Văn Úc

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tiên Lãng, đường cao tốc ven biển đoạn đi qua huyện Tiên Lãng có chiều dài 11,3km, qua địa bàn các xã Hùng Thắng, Tiên Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng. Hiện, huyện thành lập tổ công tác tính toán, kiểm kê, xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân có liên quan. Dự án cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng được thành phố điều chỉnh để đầu tư hạ tầng với diện tích 48,8ha. Hiện, đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư được 37,2 ha với số tiền 136 tỷ NVĐ đồng tương ứng với 69% .

Phần đất đã được giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư tại phường Minh Đức - Quận Đồ Sơn - Hải Phòng

Còn theo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án đi qua Kiến Thụy là hơn 256.000 m2, tổng số hộ thu hồi là 615 hộ đi qua 3 xã. Trong đó, xã Tú Sơn có tổng diện tích thu hồi là hơn 159.000 m2 với tổng số 444 hộ thu hồi; xã Đại Hợp có tổng diện tích thu hồi là hơn 2.000 m2 với tổng số hộ thu hồi là 2 hộ; Xã Đoàn Xá có tổng diện tích thu hồi là trên 95.000 m2 trong đó tổng số hộ thu hồi là 168 hộ. Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn Kiến Thụy là hơn 256.000 m2, tổng số hộ thu hồi là 615 hộ.

Số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại 2 xã Tú sơn, Đoàn Xá là 382 hộ, diện tích gần 138.000 m2 với số tiền bồi thường, hỗ trợ là trên 51 tỷ đồng. Trong đó xã Tú Sơn đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 244 hộ với diện tích thu hồi là hơn 72.000 m2, kinh phí bồi thường là trên 27 tỷ đồng.

Tại các cuộc họp về tiến độ Dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn Hải Phòng, UBND thành phố đánh giá cao các địa phương trong việc chủ động, tích cực triển khai dự án. Trong đó, UBND ghi nhận quận Đồ Sơn là địa phương đi đầu trong việc hoàn chỉnh hồ sơ kiểm kê, tiến hành thu thập hồ sơ, giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất (QSDĐ), xác minh nguồn gốc đất, rà soát xin cơ chế về giá đất cụ thể để có cơ sở lập phương án bồi thường GPMB cho các hộ có đất ở bị thu hồi theo quy định.Tính đến thời điểm này quận Đồ Sơn đã giải phóng và bàn giao cho chủ đầu tư được hơn 90%.

Về khó khăn của dự án, hiện còn nhiều hộ dân cố tình cản trở thi công vì còn khiếu nại phương án đền bù giải tỏa. Các đoạn còn lại của dự án này cũng chưa được bàn giao mặt bằng do còn điều chỉnh chi trả phần mở rộng theo thiết kế kỹ thuật và chờ di dời các công trình công cộng trên tuyến. Một mặt khác các địa phương cũng khó khăn trong việc kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng UBND huyện Kiến Thụy còn phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 382 hộ có đất thu hồi thực hiện dự án.

Hiện nay, việc tính toán bồi thường hỗ trợ đối với các hộ có đất ở nằm trong dự án đi qua cơ bản đã kiểm kê xong, để sớm có mặt bằng di chuyển đối với các hộ thuộc diện tích tái định cư, các quận huyện đề nghị UBND Hải Phòng sớm có quyết định giao chủ đầu tư và phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, phục vụ giao đất tái định cư cho các hộ đảm bảo tiến độ.

Minh Huệ