Hải Phòng: Không chấp thuận các dự án đầu tư sử dụng thiết bị công nghệ chế tạo trước năm 2000

Gốc
Hải Phòng sẽ không chấp thuận các dự án công nghiệp có quy mô dưới 18 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD) và các dự án sử dụng thiết bị công nghệ chế tạo trước năm 2000 đầu tư vào thành phố.

Cụ thể, tiêu chí lựa chọn thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp dựa trên việc phù hợp với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, phù hợp với địa điểm đầu tư, có quy mô đầu tư của dự án từ 18 tỷ đồng trở lên, giá trị công nghiệp bình quân/năm đạt từ 45 tỷ đồng. Dự án phải sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện môi trường, thiết bị công nghiệp được sản xuất, chế tạo từ năm 2000 trở lại đây, đảm bảo yêu cầu về môi trường cũng như việc nộp ngân sách hàng năm phải đạt từ 2 tỷ đồng trở lên. Ngoài các danh mục lĩnh vực cấm đầu tư, danh mục công nghệ cấm và hạn chế chuyển giao do Chính phủ ban hành thì các lĩnh vực khác như sản xuất xi măng, sản xuất gang, phôi thép, thép cán xây dựng, sản xuất phân bón, sản xuất nến thơm, sản xuất xe ô tô con đến 5 chỗ ngồi, ô tô khách từ 26-46 chỗ ngồi, phá dỡ tàu cũ … đều nằm trong danh mục dự án công nghiệp Hải Phòng không chấp thuận đầu tư./. Theo TTXVN

Tin nóng

Tin mới