Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hải Phòng: Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/8

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét, quyết định 21 nội dung, trong đó ban hành 31 Nghị quyết. Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng phân công Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng ban hành các kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tuyên truyền về kỳ họp...; các Ban của HĐND thành phố ban hành kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, báo cáo thẩm tra các đề nghị xây dựng nghị quyết. Các văn bản đang tiếp tục dự thảo và hoàn thiện dựa trên tiến độ gửi hồ sơ của UBND thành phố. UBND thành phố Hải Phòng chuẩn bị 46 loại tài liệu phục vụ kỳ họp. Trong đó có 5 hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, 30 hồ sơ dự thảo nghị quyết và 11 báo cáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng gửi 2 tài liệu; tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cục thi hành án dân sự thành phố, mỗi đơn vị gửi 1 báo cáo.

Về tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại nơi bầu cử. Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri là đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố. Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ vào ngày 22/7 và đại diện Hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng vào ngày 23/7.

Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhất trí với các ý kiến của Thường trực HĐND thành phố đánh giá công tác chuẩn bị của UBND thành phố Hải Phòng, các sở, ngành so với các kỳ họp trước là có nhiều đổi mới, đảm bảo tốt hơn, chất lượng hồ sơ được chuẩn bị kỹ hơn, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, một số nội dung cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Do đó, chưa đưa ra trình tại Kỳ họp thứ 2 đối với những nội dung chưa đủ điều kiện.

Những nội dung đã đủ điều kiện trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bổ sung những nội dung được cử tri và nhân dân nêu qua những hội nghị tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến tham gia vào nội dung các đề án trình tại kỳ họp.

Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố, các sở, ngành cố gắng xem xét, thẩm tra các dự thảo nghị quyết để có thể thông qua được nhiều nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 để các nghị quyết được đưa vào cuộc sống để phục vụ nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng thống nhất với ý kiến các đại biểu tại hội nghị sẽ tổ chức kỳ họp trong 2 ngày 11 và 12/8/2021 và tùy vào điều kiện thực tế sẽ có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Hải Nguyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hai-phong-ky-hop-thu-2-hdnd-thanh-pho-khoa-xvi-du-kien-dien-ra-trong-2-ngay-11-va-128-310508.html