Hải Phòng nhộn nhịp tuần lễ công nghệ thông tin

Gốc
24H.COM.VN - Tại trung tâm triển lãm TP. Hải Phòng từ 03/10/2008 đến 06/10/2008. Là đô thị loại 1, Hải Phòng đang từng bước thực hiện tốt mục tiêu thúc đẩy công nghệ thông tin và truyền thông để xứng tầm với sự phát triển của Quốc gia.

Tin nóng

Tin mới