(VOV) - Hải Phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông mạnh mẽ tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức

Rao bán giải pháp chống ùn tắc giao thông giá 100 tỷ đồng

Thành phố Hải Phòng đã thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đó là đánh giá của Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong buổi làm việc tại Hải Phòng ngày 16/11.

Trong 8 năm qua, thành phố Hải Phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông mạnh mẽ tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong chấp hành pháp luật về giao thông.

Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố từng bước được kiềm chế và đẩy lùi. So với năm 2002, số vụ tai nạn năm 2010 giảm hơn 45%, số người chết giảm hơn 36% và số người bị thương giảm gần một nửa. Công tác kiềm chế ùn tắc giao thông đã được tích cực thực hiên, nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn ùn tắc giao thông cục bộ. Công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm về giao thông được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trung tướng Đặng Văn Hiếu cho rằng, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Hải Phòng và thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 22; tăng cường tuyên truyền luật lệ giao thông, đặc biệt là giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, các nhà trường. Cần có bài toán chống ùn tắc, phát triển hạ tầng và quy hoạch; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, cũng như củng cố đội ngũ trực tiếp làm trật tự an toàn giao thông. Các cơ sở đào tạo lái xe cần chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ./.