Hai phương án đối với Trạm thu phí T2 ở Cần Thơ

Gốc
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai phương án gửi Bộ Giao thông Vận tải phương án xử lý bất cập Trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 91 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91.

Cụ thể, phương án 1 là di dời trạm T2 về phía TP Cần Thơ qua ngã 3 Lộ Tẻ (giao Quốc lộ 80 với Quốc lộ 91) tại vị trí khoảng Km49+200 Quốc lộ 91. Theo Tổng cục Đường bộ, ưu điểm của phương án này giải quyết căn bản kiến nghị của Hiệp hội vận tải An Giang và các chủ phương tiện lưu thông theo hướng đi từ Quốc lộ 80 (hướng từ tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp) qua trạm T2 về tỉnh An Giang và ngược lại.

Nhược điểm phương án này tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến tình hình chung của các dự án BOT trong cả nước và ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và Nhà nước về kêu gọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư. Phương án này phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng trạm mới.

Trạm T2 trên quốc lộ 91.

Còn phương án 2 giữ nguyên trạm thu phí T2tại Km50+050. Theo Tổng cục Đường bộ, phương án này có ưu điểm tổ chức thu phí lại được ngay tại trạm T2, không gây lãng phí sau khi tuyến tránh TP Long Xuyên dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành khai thác năm 2022.

Nhược điểm của phương án này,chủ các phương tiện đi theo hướng từ Quốc lộ 80 (hướng từ tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp) qua trạm thu phí T2 về tỉnh An Giang và ngược lại, nhất là phương tiện không nằm trong diện được miễn giảm giá dịch vụ sử dụng khoảng 1,2 km nhưng phải trả tiền dịch vụ cho cả dự án.

Tổng cục Đường bộ cho rằng hai phương án nêu trên đều có những ưu điểm và bất cập riêng.

Như Anh