Xuân Đương

(Cadn.com.vn) - Tin từ Sở Tài chính, tính đến ngày 31-8, thu ngân sách trên địa bàn thành phố là 12.848 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, thu nội địa 10.323 tỷ đồng, đạt 82,1%. Đặc biệt, hết tháng 8 Hải quan thành phố thu được 2.355,7 tỷ đồng, đạt 107,1% và vượt dự toán 7,1% so với HĐND giao. Như vậy, đây là năm Hải quan vượt kế hoạch sau 3 năm liên tiếp không hoàn thành kế hoạch thu ngân sách.

Đáng chú ý, nguồn thu được dịch chuyển theo hướng bền vững hơn, nguồn thu từ thuế và phí tăng mạnh và thu từ khai thác quỹ đất giảm dần. Cụ thể, trong 12.848 tỷ đồng, thu từ thuế, phí đạt 8.892 tỷ đồng và hơn 1.400 tỷ đồng thu từ nguồn khai thác quỹ đất.

“Có được thành quả từ thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 của thành phố là do sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự linh hoạt điều hành, sự quyết tâm tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách thành phố. Do vậy, thu ngân sách trong năm 2016 sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch của Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao từ 5-10% so với dự toán”, ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết.