Hải quan Long An: Nỗ lực phát triển quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp

Gốc
(HQ Online)- Phụ trách địa bàn rộng với số lượng DN lớn, trong những năm qua, Cục Hải quan Long An đã luôn nỗ lực để phát triển tốt quan hệ đối tác Hải quan – DN với nhiều hình thức đa dạng trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các DN trên địa bàn.

Các hoạt động đối thoại DN luôn được Hải quan Long An duy trì thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động XNK. Ảnh: HQLA

Theo Cục Hải quan Long An, trong thời gian qua, đơn vị luôn quán triệt thực hiện tốt phương châm chuyên nghiệp – minh bạch- hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ nói chung, trong quan hệ giữa Hải quan –DN, giữa Hải quan, DN và các bên liên quan, giữa Hải quan với các cơ quan quản lí trên địa bàn nói riêng. Từ năm 2013 đến nay đã có 9 bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác mà Cục chủ trì kết hợp hoặc tham mưu Tổng cục Hải quan kí kết với các bên liên quan.

Cùng với việc niêm yết công khai các văn bản tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, thông tin qua website, duy trì hoạt động của hòm thư điện tử, đường dây nóng, Cục Hải quan Long An còn tổ chức đoàn công tác đến thăm và giải đáp vướng mắc cho DN. Cục đã thành lập và thường xuyên kiện toàn tổ tuyên truyền hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế cấp Cục, cấp Chi cục. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, công chức và cộng đồng DN nắm và thực hiện với phương châm, mỗi cán bộ, công chức Hải quan là một tuyên truyền viên giải đáp vướng mắc và hướng dẫn thủ tục hải quan cho cộng đồng DN, qua đó động viên, khuyến khích DN tìm hiểu nắm vững, chấp hành tốt pháp luật về hải quan để được hưởng ưu đãi theo quy định.

Triển khai thực hiện quan hệ đối tác Hải quan –DN theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục đã thành lập tổ tư vấn Hải quan – DN. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, riêng năm 2014 đã góp phần đưa Long An từ hạng 19 (năm 2013) vượt lên đứng hạng thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Trong năm 2014, bên cạnh việc tổ chức hội nghị đối thoại DN, Cục Hải quan Long An còn thường xuyên cập nhật văn bản hỗ trợ DN, viết bài, đưa thông tin, tài liệu về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục lên website của đơn vị và thông qua trang web triển khai, hướng dẫn đến cộng đồng DN Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Long An đã tổ chức hội nghị đối thoại DN phối hợp với triển khai tập huấn Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan 2014, đối thoại DN và biểu dương, khen thưởng DN năm 2015 với sự tham gia của 205 DN XNK trên địa bàn tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Theo Cục Hải quan Long An, từ thực tế hoạt động cho thấy, các vướng mắc vi phạm phổ biến tại đơn vị trong thời gian qua là do hàng hóa XNK rất đa dạng và phong phú, trong khi nhiều trường hợp văn bản hướng dẫn của các Bộ quản lí chuyên ngành còn chưa cụ thể, nhiều trường hợp hướng dẫn chưa kịp thời dẫn đến khó khăn khi thực hiện. Mặt khác, các văn bản quản lí Nhà nước liên quan đến hoạt động XNK lại được thay đổi thường xuyên làm cho cả cơ quan Hải quan và DN gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi, thực hiện và cập nhật. Bên cạnh đó, một số DN chưa thực sự quan tâm, chú trọng tới hoạt động của bộ phận XNK; chưa đầu tư trang thiết bị đầy đủ; đội ngũ nhân viên thiếu và yếu về nghiệp vụ, liên tục thay đổi nhân viên; nhiều trường hợp thuê người làm thủ tục nhưng không thông qua đại lí hải quan, không ít trường hợp thiếu trách nhiệm, bỏ dở công việc gây ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của DN cũng như việc giải quyết hồ sơ thanh khoản, bổ sung chứng từ... với cơ quan Hải quan.

Nhằm thực hiện tốt quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp trong thời gian tới, Cục Hải quan Long An cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp như khảo sát ý kiến DN, xây dựng và thực hiện các kênh thông tin, biện pháp mới để tiếp cận ý kiến DN và hành vi của cán bộ, công chức, tổ chức đối thoại chuyên đề với DN hàng năm ở cấp Cục và cấp Chi cục bằng hình thức thích hợp để tiếp nhận và phúc đáp các phản ánh của DN... Bên cạnh đó, chỉ đạo các Chi cục thường xuyên rà soát, củng cố các tổ tuyên truyền, duy trì, theo dõi hộp thư góp ý, cập nhật bổ sung số điện thoại, đường dây nóng. Ngoài ra, Cục sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan.

Tin nóng

Tin mới