VIT - Hải quân Mỹ đã đặt mua thêm các hệ thống tấn công điện tử trên không nhằm phục vụ cho các chiến dịch ở nước ngoài từ Tập đoàn Northrop Grumman trị giá trên 125 triệu đô la, nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại Los Angeles hôm 29/9 cho biết.