VIT-Lực lượng hải quân Mỹ hiên đang nâng cấp hệ thống phòng thủ Sea Sparrow với một camera (dùng cho cả ban ngày lẫn ban đêm) có thể phát hiện mục tiêu là các tàu cỡ nhỏ trong phạm vi 20 km.