Hải quan Quảng Ninh thu hơn 13 tỷ đồng từ hậu kiểm

Gốc
(HQ Online)- Đến hết 11-2015, Hải quan Quảng Ninh hoàn thành kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đối với 48 doanh nghiệp; thu nộp vào ngân sách Nhà nước 13,21 tỷ đồng, đạt 44,04% kế hoạch giao.

Hải quan Quảng Ninh thu hơn 13 tỷ đồng từ hậu kiểm - Ảnh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục KTSTQ-Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Phần lớn những sai phạm qua công tác KTSTQ mà Hải quan Quảng Ninh phát hiện là doanh nghiệp có hành vi khai sai mã số, cung như thuế suất hàng hóa nhập khẩu.

Mới đây nhất, Hải quan Quảng Ninh ban hành quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH dầu thực vật C., truy thu hơn 489 triệu đồng do có hành vi khai sai mã số hàng hóa, thuế suất dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Từ nay đến hết năm 2015, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao công tác KTSTQ tại đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp và chỉ tiêu về số thu thuế qua KTSTQ; đồng thời phân tích, chỉ ra nguyên nhân, tìm giải pháp để hoàn thành nhiêm vụ giao.

Các chi cục hải quan căn cứ tình hình khối lượng công việc của đơn vị bố trí cán bộ làm công tác KTSTQ đảm bảo đủ về số lượng, cán bộ công chức có kinh nghiệm chuyên sâu, đặt biệt là trong các lĩnh vực về trị giá, mã số…; tập trung phân tích, rà soát, thu thập thông tin về doanh nghiệp, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng giao cho Chi cục KTSTQ chủ động rà soát, đề xuất các đối tượng KTSTQ theo chuyên đề, đề xuất KTSTQ đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm và dấu hiệu rủi ro cao trong khai báo làm thủ tục hải quan; tăng cường công tác tư vấn , hướng dẫn các đơn vị cơ sở những vướng mắc phát sinh trong công tác KTSTQ.

Tin nóng

Tin mới