(HQ Online)- Theo Cục Hải quan TP.HCM, qua công tác quản lý rủi ro, tỉ lệ hàng hóa phải kiểm tra thực tế tại đơn vị ngày một giảm, nhưng tỉ lệ phát hiện vi phạm từ hàng hóa phải kiểm tra thực tế tăng lên.

Hai quan TP.HCM huong den muc tieu giam ti le kiem tra hang hoa duoi 7% - Anh 1

Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV1 kiểm tra thép NK. Ảnh: T.H

Theo kết quả đánh giá, năm 2014 tỉ phân luồng Xanh 741.900 tờ khai (bằng 41%); Luồng Vàng 778.322 tờ khai (bằng 43%) và luồng Đỏ 291.082 tờ khai (bằng 16%). Tỉ lệ vi phạm là 0,23%.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, Cục Hải quan TP.HCM thường xuyên thu thập, cập nhật các tiêu chí quản lý rủi ro, kịp thời phân luồng và đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm 31-10-2015, tỉ lệ phân luồng Xanh là 49%, luồng Vàng là 42,8% và luồng Đỏ là 8,15%, tỉ lệ vi phạm phát hiện là 1,7%.

Qua dữ liệu trên cho thấy công tác phân luồng quản lý rủi ro ngày càng chặt chẽ hơn, tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa giảm từ 16% xuống còn 8,15% nhưng phát hiện vi phạm tăng từ 0,23% lên 1,7%…

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan Hoàng Việt Cường chỉ đạo, trong thời gian tới Cục Hải quan TP.HCM phấn đấu giảm dưới 7% tỉ lệ kiểm tra luồng Đỏ, nhưng kèm theo điều kiện tỉ lệ phát hiện hàng hóa vi phạm phải tăng lên.