Hai quỹ này đều có liên quan đến ông Jean-Eric Jacquemin, thành viên HĐQT của VHC.

Hai quy ngoai ban ra 4,6 trieu co phieu VHC - Anh 1

Ảnh minh họa.

Quỹ Red River Holding vừa đăng ký bán ra 3,62 triệu cổ phần VHC của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Nếu giao dịch thành công, quỹ sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 11,23%, tương đương gần 10,4 triệu cổ phần.

Trong khi đó, quỹ Temasia Capital cũng đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phần VHC, tương đương 1,08%. Nếu thành công, quỹ này không còn sở hữu cổ phiếu VHC.

Cả hai giao dịch dự kiến được thực hiện thỏa thuận hoặc thông qua VSD. Thời gian thực hiện từ ngày 12/7 đến ngày 10/8.

Hai quỹ trên đều có liên quan đến ông Jean-Eric Jacquemin, thành viên HĐQT của VHC.

Trong 1 tháng gần đây, cổ phiếu VHC có xu hướng tăng mạnh từ mức 38.900 đồng lên mức đỉnh đạt 48.500 đồng, tương đương mức tăng 24,7%. Hiện giá cổ phiếu VHC đang được giao dịch quanh ngưỡng 47.300 đồng/cổ phiếu.

LINH LINH