(HNM) - Theo Bộ NN&PTNT, 2 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó xuất khẩu nông sản đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 628 triệu USD, tăng trên 41% và lâm sản đạt 617 triệu USD, tăng gần 60%.

Trong nhóm hàng xuất khẩu nông sản, xuất khẩu cao su đạt cao nhất, 241 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong khi đó xuất khẩu gạo và cà phê lại sụt giảm cả về kim ngạch và khối lượng. Cả nước chỉ xuất khẩu được 764.000 tấn gạo, giảm gần 27% và giá trị đạt 411 triệu USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Cà phê xuất khẩu 280.000 tấn, đạt 394 triệu USD, giảm 3% về lượng và 11% về giá trị. Dự kiến, trong năm 2010, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 16 tỷ USD.