Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hai thành phố lớn đều thiếu hụt nhân lực có trình độ cao

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực có trình độ tại hai thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có những nỗ lực lớn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=55717