Năm 2016, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ để đổi nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển đại học như năm 2015, không đăng ký trực tiếp tại trường. Thí sinh được đăng ký cùng lúc hai trường khác nhau.

Hai thay doi quan trong nhat trong ky tuyen sinh dai hoc 2016 - Anh 1

Thí sinh làm thủ tục rút hồ sơ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2015. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Năm 2016, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ để đổi nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển đại học như năm 2015, không đăng ký trực tiếp tại trường. Thời gian xét tuyển nguyện vọng một là 12 ngày và các em được đăng ký vào hai trường khác nhau, mỗi trường hai ngành khác nhau.

Đây là những điểm mới nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong công văn Bộ gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Công văn vừa được Bộ công bố chiều tối nay, 3/2.

1. Không rút hồ sơ, không nộp tại trường

Theo đó, đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển về cơ bản giữ ổn định như năm 2015 nhưng có những điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường đại học, cao đẳng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký xét tuyển và xét tuyển.

Cụ thể, năm 2016, thí sinh sử dụng mã số ghi trong Giấy chứng nhận kết quả thi của mình để đăng ký xét tuyển thay vì sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi như năm ngoái trong các đợt xét tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển qua bưu điện và trực tuyến.

Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Các trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ quy định để xác định và công bố công khai ngưỡng đăng ký xét tuyển vào ngành/nhóm ngành của trường; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh.

Hai thay doi quan trong nhat trong ky tuyen sinh dai hoc 2016 - Anh 2

Những hình ảnh 'kinh hoàng' trong kỳ tuyển sinh năm 2015 sẽ không lặp lại? (Ảnh: CTV/Vietnam+)

2. Thí sinh được đăng ký cùng lúc hai trường, 4 ngành

Nếu năm 2015, thời gian xét tuyển đợt một là 20 ngày thì năm 2016 sẽ chỉ còn 12 ngày. Trong đợt này, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tối đa hai trường, mỗi trường tối đa hai ngành đào tạo.

Các đợt xét tuyển kế tiếp thì thời gi an đăng ký xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày. Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi đợt vào tối đa ba trường, mỗi trường tối đa hai ngành đào tạo.

Bộ cũng lưu ý các cơ sở đào tạo trong quá trình triển khai cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi và tuyển sinh, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi và tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế.

Bên cạnh đó phải tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ về thi và tuyển sinh.

Với các trường đại học, cao đẳng, nhất là các trường khối năng khiếu, nghệ thuật chủ động xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo các quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh./.