Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hai trùm khủng bố Al-Qaeda đã bị tiêu diệt

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Được trùm khủng bố Osama bin Laden giao cho trách nhiệm lãnh đạo tổ chức Al-Qaeda tại Pakistan, 2 trùm khủng bố Rashid Rauf và Abdullah Azzam Al-Saudi là mục tiêu săn đuổi của CIA. Cuối cùng, cả hai đã bị tiêu diệt.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2008/12/68110.cand