Hai tử tù vượt ngục trại giạm của Bộ Công an như thế nào ?

Gốc
Kế hoạch vượt ngục của hai tử tù trốn trại tạm giam T16, Bộ Công an đã được chuẩn bị từ trước và bắt đầu từ 16h00 ngày 10/09.

Theo VTC

Tin nóng

Tin mới