TTO - Chỉ trong vòng 4 ngày đã có tới 6,5 triệu PC trở thành nạn nhân của con sâu máy tính Downadup, đưa tổng số PC bị lây nhiễm trong vòng hai tuần trở lại đây lên tới con số 9 triệu.