Hơn 200 căn nhà gỗ lụp xụp tại quận Rusey Keo, thủ đô Phnom Penh đã bị cháy trụi vào sáng thứ sáu