Đi xuyên hầm Lê Văn Lương - công trình xóa 'điểm đen' ùn tắc

Đi xuyên hầm Lê Văn Lương - công trình xóa 'điểm đen' ùn tắc

Người Hà Nội mong chờ ngày thông xe hầm chui 700 tỷ đồng Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

Người Hà Nội mong chờ ngày thông xe hầm chui 700 tỷ đồng Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

Xén hè, xây cầu bổ trợ cho hầm chui Lê Văn Lương

Xén hè, xây cầu bổ trợ cho hầm chui Lê Văn Lương

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu trị giá 700 tỷ đồng trước ngày thông xe

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu trị giá 700 tỷ đồng trước ngày thông xe

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu trị giá 700 tỷ đồng trước ngày thông xe

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu trị giá 700 tỷ đồng trước ngày thông xe

Hà Nội: Nhiều công trình giao thông bứt tốc để cán đích

Hà Nội: Nhiều công trình giao thông bứt tốc để cán đích

Hầm chui Lê Văn Lương 700 tỷ sắp thông xe

Hầm chui Lê Văn Lương 700 tỷ sắp thông xe

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe
Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe
Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu 700 tỷ đồng chuẩn bị thông xe

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu 700 tỷ đồng chuẩn bị thông xe

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Diện mạo hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 sắp thông xe

Diện mạo hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 sắp thông xe

Đua tiến độ trên công trình trọng điểm Thủ đô

Đua tiến độ trên công trình trọng điểm Thủ đô

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sắp thông xe

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sắp thông xe

Thêm lực đẩy cho các công trình trọng điểm

Thêm lực đẩy cho các công trình trọng điểm

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ 'về đích' vào ngày 10/10 tới

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội sẽ 'về đích' vào ngày 10/10 tới

Hầm chui Lê Văn Lương chốt ngày hoàn thành, dân phấn khởi sắp thoát cảnh ùn tắc

Hầm chui Lê Văn Lương chốt ngày hoàn thành, dân phấn khởi sắp thoát cảnh ùn tắc
Hầm chui Lê Văn Lương chốt ngày hoàn thành, dân phấn khởi sắp thoát cảnh ùn tắc
Hầm chui Lê Văn Lương chốt ngày hoàn thành, dân phấn khởi sắp thoát cảnh ùn tắc

Hầm chui Lê Văn Lương chốt ngày hoàn thành, dân phấn khởi sắp thoát cảnh ùn tắc

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng